Sloboda jednania a demokracia

Slobodu máme od Boha, tak si ju vážme a využívajme ju správne.

Koho Mormóni uctievajú, Josepha Smitha alebo Ježiša Krista?

Keď členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, Mormóni, často zmieňujú meno Josepha Smitha, zakladateľa Mormónskej Cirkvi (1830), ľudia premýšľajú v akom zmysle ho uctievajú. Uctievajú Mormóni Josepha Smitha? Alebo sú skutočnými kresťanmi tak, ako hovoria,...

Kto sú Mormóni?

Možno máte priateľa alebo poznáte niekoho, kto je Mormón,  nepije alkohol a nefajčí.  Možno ste niekedy videli mormónskych misionárov s čiernymi ceduľkami na hrudi, nesúc titul Starší ten a ten, či sestra tá a tá, spoločne s názvom „Cirkev Ježiša Krista...

Sloboda jednania a demokracia

Slobodu máme od Boha, tak si ju vážme a využívajme ju správne.

Ježiš Kristus a deti

Ježiš Kristus venuje svoj čas deťom. Ukazuje nám, že aj tí “najmenší” sú pre Neho neuveriteľné cenní…

5 novoročných predsavzatí, ktoré vám pomôžu po duchovnej stránke

Prvý deň v roku je to a to je skvelá príležitosť na určité predsavzatie. Nezabúdajte, že duchovný rozvoj je takisto dôležitý.

Máte svoj obľúbený verš?

Máte svoj obľúbený verš?

Máte aj vy svoj obľúbený verš, či pasáž Božieho slova? Verš, ktorý mi dodal odvahu a prilial nádej sa nachádza v Knihe Mormonovej. Máte aj vy taký verš?

Ako viem, ktorá cirkev je tá pravá?

Ako viem, ktorá cirkev je tá pravá?

Na svete je veľké množstvo kresťanských cirkví. Už len na Slovensku je 18 kresťanských registrovaných cirkví. Všetky hlásajú, že nasledujú učenia Ježiša Krista, avšak ich náuky a zvyky sú rozličné. Ako nájsť tú pravú? Tu je môj príbeh a moje rady.

Skvelí otcovia – 7 vlastností

Skvelí otcovia – 7 vlastností

Otcovia predstavujú významnú úlohu v starostlivosti o deti. Svojím spravodlivým príkladom formujú osobnosť svojich ratolestí a spolu podieľajú na ich výchove. Tu je zopár rád, ako byť lepším otcom, ba priam skvelým ocinom!

Symboly v chráme

Symboly v chráme

Chrámy priam oplývajú množstvom symbolom, vďaka ktorým sa učíme pochopiť duchovné pravdy. Prečítajte si o štyroch jasne viditeľných symboloch v chráme, ktorých význam nemusí byť na prvý pohľad jasný.

Symboly v evanjeliu

Symboly v evanjeliu

Symboly nájdeme použité či už v písmach, na bohoslužbách, v chrámoch, alebo aj v bežnom živote. Možno ale znamenajú viac ako ste si mysleli.

Elixír na lásku

Elixír na lásku

Častokrát túžime po tom, aby nás niekto miloval. Čo tak začať od seba? Čo tak začať milovať?

My všetci potrebujeme Spasiteľa

My všetci potrebujeme Spasiteľa

Uzmierenie Ježiša Krista je ťažko pochopiteľná udalosť. Nemyslím si však, že je potrebné vedieť ako presne to Ježiš vykonal, ale skôr prečo to bolo potrebné, čo to znamená a ako sa to môže týkať aj mňa osobne.

Ježiš Kristus a ženy

Ježiš Kristus a ženy

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aký vzťah mal k ženám samotný Ježiš Kristus? Je zaujímavé, že napriek nízkemu spoločenskému postaveniu žien v dobe Ježiša Krista, v mnohým príbehoch Nového zákona sú práve ženy tými osobami, o ktoré sa Ježiš stará, uzdravuje ich a vyučuje.

11 rád pre váš úspech

11 rád pre váš úspech

Chýba Vám vo Vašom živote úspech? Pozrite sa na týchto 11 každodenných zásad. Možno práve jedna z nich zmení Váš život.

Facebook

Poďte Svätí
Poďte Svätí
Aj keď to niekedy vyzerá, že aj ten najbližší chrám je ďaleko, tá cesta za to stojí. A ako povedal Prezident Thomas S. Monson:
„Pokračujeme v budovaní chrámov. Želáme si, aby čo najväčší počet členov mal príležitosť navštíviť chrám bez toho, aby musel cestovať príliš ďaleko.“
Poďte Svätí
Poďte SvätíPoďte Svätí is feeling thankful.
Všetci sme od Boha dostali dar slobodne jednať. V súčasnosti môžeme byť vďační za to, že žijeme v demokratickej spoločnosti, kde môžeme slobodne vyjadrovať svoje názory či slobodne vyznávať náboženstvo, ktoré si zvolíme. Buďme preto múdri a využívajme svoju slobodu na konanie dobrých skutkov, nie na vyjadrovanie nenávisti. Vážme si slobodu, ktorú máme a neodopierajme ju ľuďom, ktorí ju využívajú iným spôsobom než my.
https://podtesvati.sk/spravy/zamylsenie/sloboda-jednania-a-demokracia/
Poďte Svätí
Poďte Svätí
V týchto kapitolách Knihy Mormonovej 📘 sa nachádzajú Izaiášove proroctvá. Nefi na začiatku aj na konci svojho citovania Izaiáša vyslovil svoje svedectvo o Ježišovi Kristovi
Mnohé z týchto učení o Spasiteľovi sú učené pomocou symbolov a tak najlepším spôsobom, ako ich pochopiť, je hľadať inšpiráciu od Ducha 🙏
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Ku komu idete po radu vy, keď potrebujete urobiť dôležité rozhodnutie? ¯\_(ツ)_/¯
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Jákob 🧔, mladší Nefiho brat, bol vysvätený ako učiteľ pre Nefitov, a chcel, aby ľud zmluvy vedel, že Boh na nich nikdy nezabudne, takže ani oni na Neho nesmú nikdy zabudnúť. Toto je posolstvo, ktoré určite potrebujeme aj my. 😇

Kategórie

Pin It on Pinterest