Sloboda jednania a demokracia

Slobodu máme od Boha, tak si ju vážme a využívajme ju správne.

Koho Mormóni uctievajú, Josepha Smitha alebo Ježiša Krista?

Keď členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, Mormóni, často zmieňujú meno Josepha Smitha, zakladateľa Mormónskej Cirkvi (1830), ľudia premýšľajú v akom zmysle ho uctievajú. Uctievajú Mormóni Josepha Smitha? Alebo sú skutočnými kresťanmi tak, ako hovoria,...

Kto sú Mormóni?

Možno máte priateľa alebo poznáte niekoho, kto je Mormón,  nepije alkohol a nefajčí.  Možno ste niekedy videli mormónskych misionárov s čiernymi ceduľkami na hrudi, nesúc titul Starší ten a ten, či sestra tá a tá, spoločne s názvom „Cirkev Ježiša Krista...

Sloboda jednania a demokracia

Slobodu máme od Boha, tak si ju vážme a využívajme ju správne.

Ježiš Kristus a deti

Ježiš Kristus venuje svoj čas deťom. Ukazuje nám, že aj tí “najmenší” sú pre Neho neuveriteľné cenní…

5 novoročných predsavzatí, ktoré vám pomôžu po duchovnej stránke

Prvý deň v roku je to a to je skvelá príležitosť na určité predsavzatie. Nezabúdajte, že duchovný rozvoj je takisto dôležitý.

Kto sú Mormóni?

Kto sú Mormóni?

Možno máte priateľa alebo poznáte niekoho, kto je Mormón,  nepije alkohol a nefajčí.  Možno ste niekedy videli mormónskych misionárov s čiernymi ceduľkami na hrudi, nesúc titul Starší ten a ten, či sestra tá a tá, spoločne s názvom „Cirkev Ježiša Krista...

Koho Mormóni uctievajú, Josepha Smitha alebo Ježiša Krista?

Koho Mormóni uctievajú, Josepha Smitha alebo Ježiša Krista?

Keď členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, Mormóni, často zmieňujú meno Josepha Smitha, zakladateľa Mormónskej Cirkvi (1830), ľudia premýšľajú v akom zmysle ho uctievajú. Uctievajú Mormóni Josepha Smitha? Alebo sú skutočnými kresťanmi tak, ako hovoria,...

Facebook

Poďte Svätí
Poďte Svätí
Aj keď to niekedy vyzerá, že aj ten najbližší chrám je ďaleko, tá cesta za to stojí. A ako povedal Prezident Thomas S. Monson:
„Pokračujeme v budovaní chrámov. Želáme si, aby čo najväčší počet členov mal príležitosť navštíviť chrám bez toho, aby musel cestovať príliš ďaleko.“
Poďte Svätí
Poďte SvätíPoďte Svätí is feeling thankful.
Všetci sme od Boha dostali dar slobodne jednať. V súčasnosti môžeme byť vďační za to, že žijeme v demokratickej spoločnosti, kde môžeme slobodne vyjadrovať svoje názory či slobodne vyznávať náboženstvo, ktoré si zvolíme. Buďme preto múdri a využívajme svoju slobodu na konanie dobrých skutkov, nie na vyjadrovanie nenávisti. Vážme si slobodu, ktorú máme a neodopierajme ju ľuďom, ktorí ju využívajú iným spôsobom než my.
https://podtesvati.sk/spravy/zamylsenie/sloboda-jednania-a-demokracia/
Poďte Svätí
Poďte Svätí
V týchto kapitolách Knihy Mormonovej 📘 sa nachádzajú Izaiášove proroctvá. Nefi na začiatku aj na konci svojho citovania Izaiáša vyslovil svoje svedectvo o Ježišovi Kristovi
Mnohé z týchto učení o Spasiteľovi sú učené pomocou symbolov a tak najlepším spôsobom, ako ich pochopiť, je hľadať inšpiráciu od Ducha 🙏
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Ku komu idete po radu vy, keď potrebujete urobiť dôležité rozhodnutie? ¯\_(ツ)_/¯
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Jákob 🧔, mladší Nefiho brat, bol vysvätený ako učiteľ pre Nefitov, a chcel, aby ľud zmluvy vedel, že Boh na nich nikdy nezabudne, takže ani oni na Neho nesmú nikdy zabudnúť. Toto je posolstvo, ktoré určite potrebujeme aj my. 😇

Kategórie

Pin It on Pinterest