Misionárska práca prebieha aj napriek karanténe- rozhovor s misionármi v Košiciach

Misionárska služba pokračuje aj napriek karanténe. Božie dielo sa nezastaviteľne šíri do celého sveta.

Koho Mormóni uctievajú, Josepha Smitha alebo Ježiša Krista?

Keď členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, Mormóni, často zmieňujú meno Josepha Smitha, zakladateľa Mormónskej Cirkvi (1830), ľudia premýšľajú v akom zmysle ho uctievajú. Uctievajú Mormóni Josepha Smitha? Alebo sú skutočnými kresťanmi tak, ako hovoria,...

Kto sú Mormóni?

Možno máte priateľa alebo poznáte niekoho, kto je Mormón,  nepije alkohol a nefajčí.  Možno ste niekedy videli mormónskych misionárov s čiernymi ceduľkami na hrudi, nesúc titul Starší ten a ten, či sestra tá a tá, spoločne s názvom „Cirkev Ježiša Krista...

Misionárska práca prebieha aj napriek karanténe- rozhovor s misionármi v Košiciach

Misionárska služba pokračuje aj napriek karanténe. Božie dielo sa nezastaviteľne šíri do celého sveta.

Život má etapy

Život má svoje obdobia tak ako aj príroda. Horšia životná fáza sa strieda s dobrou, dobrá s ešte lepšiou, ešte lepšia s najhoršiou. Je potrebné, aby sme si prechádzali cez etapy dlhé a bolestivé? To neviem. Viem len to, že aj oni tvoria to, kým som dnes a kým sa raz stanem. V akej životnej etape ste vy?

Stojíme vzpriamene alebo skrčene?

Stojíme vzpriamene alebo skrčene?

Ako byť príkladom veriacich a stáť vzpriamene vo viere? Líšime sa od sveta i keď sme jeho nedielnou súčasťou. Tak ako na to? Čítajte viac.

Ako byť svojím NAJlepším JA?

Ako byť svojím NAJlepším JA?

Novoročné predsavzatia, ciele sú takou tradícou.Častokrát aj ich nenaplnenie … Ako byť svojím NAJlepším ja?Evanjelium Ježiša Krista je ten NAJplán pre nás

Čo povedali proroci o Santa Clausovi?

Čo povedali proroci o Santa Clausovi?

Veria Mormoni na Santu, na Ježiška či Deda Mráza? Alebo ide skôr o národné zvyky a tradície,ktorých si členovia vážia. Pravda je, že Vianoce sú o Ježišovi.

Pokoj v tomto živote

Pokoj v tomto živote

Ako nájsť kľud a pokoj v tomto živote? Prídme k Nemu, on nás bude podopierať pri nesení bremien tohto života. Duch svätý nám vnesie pokoj do života

Pomoc na 20 minút???

Pomoc na 20 minút???

Čo by ste spravili, ak by vás jedného večera sused požiadal o pomoc na 20 minút? Väčšina slušných ľudí by pomohla. Čo ak by vás ale o pomoc žiadal každý nasledujúci večer? Boli by ste ochotný to robiť? ... Kedy by sa vám začala služba blížnemu začala vidieť ako...

Božské vedenie

Božské vedenie

Boh pokračuje v komunikácii so svojimi deťmi. On nám poskytuje vedenie z jeho perspektívy, perspektívy Večného Boha. Božské vedenie je späť!

Prečo sa obrátiť na bibliu?

Prečo sa obrátiť na bibliu?

Biblia. Čo nájdeme v tejto knihe? Je v nej niečo dôležité aj pre dnešného človeka? A ako nám môže v živote žehnať? To všetko tu!

Facebook

Poďte Svätí
Poďte Svätí
https://podtesvati.sk/spravy/misionarska-praca-prebieha-aj-napriek-karantene-rozhovor-s-misionarmi-v-kosiciach/
Posledné dva mesiace sa život väčšiny z nás rázne zmenil. V prípade misionárov to nebolo inak. Ulice, na ktorých zvykli hovoriť s ľuďmi sa vypráznili a nedeľné bohoslužby presunuli do online sveta. Spýtala som sa dvoch misionárov slúžiacich v Košiciach ako sa so zmenami vyrovnali a čo to pre nich v praxi znamenalo.
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Cítite to aj vy? 😍🙏
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Každý z nás má z času na čas pocit osamelosti. Môže sa stať, že na vás zabudnú priatelia, možno aj rodina. Avšak Boh na vás nezabudne, pretože ste Jeho milované deti. Vie, kde práve ste, čo robíte, o čo sa snažíte. Vie presne, čo cítite a čo je vo vašom srdci. On na vás nezabudol. Miluje vás.
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Viera je silný nástroj. Vďaka viere prichádzajú dokonca zázraky. ☺️
Poďte Svätí
Poďte SvätíPoďte Svätí is feeling hopeful.
https://podtesvati.sk/zivot/zivot-ma-etapy/ Život má svoje obdobia, rovnako ako príroda. Svet okolo nás s môže jedným dychom zmeniť z farebného a žiarivého na pochmúrny a chladný. Myslím si, že je dôležité, aby sme častejšie hovorili aj o ťažkých obdobiach v živote. Prečo? Aby sme si navzájom dodali nádej. Aby sme dokázali verili, že opäť prídu radostné etapy života. A čo vy? V akom životnom období sa nachádzate?

Kategórie

Pin It on Pinterest