Výpoveď na deň lekárov alebo sklamanie a nespravodlivosť mi boli vyslobodením

30.3.2020 v respirátore, ochranných okuliaroch a rukaviciach som ako darček k dňu lekárov dostala výpoveď. Dôvod bol celkom neobvyklý, prišla som do práce podľa svojej platnej a riadnej pracovnej zmuvy na čas. Prišla som a jednoducho som si vypýtala prácu počas...

Koho Mormóni uctievajú, Josepha Smitha alebo Ježiša Krista?

Keď členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, Mormóni, často zmieňujú meno Josepha Smitha, zakladateľa Mormónskej Cirkvi (1830), ľudia premýšľajú v akom zmysle ho uctievajú. Uctievajú Mormóni Josepha Smitha? Alebo sú skutočnými kresťanmi tak, ako hovoria,...

Kto sú Mormóni?

Možno máte priateľa alebo poznáte niekoho, kto je Mormón,  nepije alkohol a nefajčí.  Možno ste niekedy videli mormónskych misionárov s čiernymi ceduľkami na hrudi, nesúc titul Starší ten a ten, či sestra tá a tá, spoločne s názvom „Cirkev Ježiša Krista...

Výpoveď na deň lekárov alebo sklamanie a nespravodlivosť mi boli vyslobodením

30.3.2020 v respirátore, ochranných okuliaroch a rukaviciach som ako darček k dňu lekárov dostala výpoveď. Dôvod bol celkom neobvyklý, prišla som do práce podľa svojej platnej a riadnej pracovnej zmuvy na čas. Prišla som a jednoducho som si vypýtala prácu počas...

„Keby existoval Boh, nedovolil by toľké utrpenie.“ To som už počula veľakrát

Každý z nás pozná utrpenie, no nie každý vie, prečo je potrebné…

Mysleli ste na druhých?

Uvažujete nad ľudmi inej viery, národnosti a celkovo iných názorov tak ako Ježiš? Ak nie, poďte sa inšpirovať niekoľkými príbehmi z evanjelia. Na zmenu nie je nikdy neskoro.

Ježiš Kristus: Pán a Spasiteľ

Ježiš Kristus: Pán a Spasiteľ

Večný žiivot prichádza vierou v Krista, v nášho Pána a Spasiteľa, pokáním, krstom na odpustenie hriechov, prijatím Ducha Svätého a vytrvaním do konca.

Tolerancia v „netolerantnom“ svete

Tolerancia v „netolerantnom“ svete

Ako uchopiť toleranciu v “netolerantnom svete”?Ak preukážeme lásku a trpezlivosť,staneme sa o niečo viac podobný Spasiteľovi. Táto výzva stojí naozaj za to.

Starostlivosť o lásku v domove

Starostlivosť o lásku v domove

„Radujme sa na ceste životom, nachádzajme radosť na tejto ceste a deľme sa o našu lásku s priateľmi a rodinami.“ Starostlivosť o lásku je liek!

Otcovia a pravda o nich

Otcovia a pravda o nich

Kým sú otcovia? Ako premýšľajú o plnia si svoju božskú úlohu otcov na zemi? Milujú, starajú sa. Tie najlepšie vlastnosti sme zdedili po Otcovi nás všetkých.

Čo príde po láske?

Čo príde po láske?

Tí, ktorí činia nesebecké skutky súcitu a služby sú učeníkmi Ježiša Krista.Láska je podstata evanjelia Ježiša Krista.Robiť veci, ktoré by sám Kristus činil.

„Ako vieš, že ťa milujem?“

„Ako vieš, že ťa milujem?“

Odpoveď na otázku: „Ako vieš, že ťa milujem?“ prekvapila samotného muža, ktorý porozumel, že v malých skutkoch lásky sa skrýva spojenie MILUJEM ŤA!

Deti svetla

Deti svetla

Mládež Cirkvi je zdrojom svetla pre všetkých ľudí hľadajúcich cestu z temnoty ku svetlu. Oni sú deti svetla. Dodajme im iskru, nech mládež svieti!

Projekt služby a koncert v Košiciach

Projekt služby a koncert v Košiciach

Misionári a členovia Cirkvi v Košiciach pri projekte služby a večernom koncerte.Dobrá nálada, duchovné posilnenie a odhodlanie byť tými NAJ akými môžme byť.

Spravodlivý z viery bude žiť

Spravodlivý z viery bude žiť

Viera je viac než presvedčenie.Je to úplná dôvera v Boha sprevádzaná skutkom.„Spravodlivý z viery bude žiť“ znamená, byť vedení našou vierou. Mydlo v akcii!

Dovoľ mi, byť tým milujúcejším

Dovoľ mi, byť tým milujúcejším

Máte tiež ten zámer vyjadriť niekomu obdiv či prejaviť láskavosť?Bojíte sa, že daný jedinec vám vašu láskavosť neoplatí? Dovoľ mi byť, tým milujúcejším!

Ako nájsť ozajstný pokoj a mier?

Ako nájsť ozajstný pokoj a mier?

Hľadáte pokoj vo svojom živote? Nie a nie ho nájsť? Spasiteľ je prameňom ozajstného pokoja, On nám ho núka. Tieto veci vám zaručene prinesú pokoj!

Generálna konferencia v slovenčine

Generálna konferencia v slovenčine

Hovoria prooci po slovensky? Prečo nie, keď majú takých skvelých prekladateľov. Generálna konferencia v slovečine je pre každého bažiaceho po Božom slove!

Facebook

Poďte Svätí
Poďte SvätíPoďte Svätí is feeling excited.
Poďte s nami sledovať Generálnu konferenciu! Môžete si ju už dnes večer pozrieť na stránkach churchofjesuschrist.org/broadcasts?lang=ces s českým prekladom alebo na churchofjesuschrist.org/broadcasts?lang=eng v anglickom originále.

Program bude vysielaný naživo, uvedené časy sú platné na 🇸🇰 a v 🇨🇿.

Sobota 4.4.
18:00-20:00: Sobotná dopoludňajšia časť
22:00-24:00: Sobotná popoludňajšia časť

Nedeľa 5.4.
2:00-4:00: Sobotňajšie večerné zasadnutie
18:00-20:00: Nedeľné dopoludňajšie zasadanie
22:00-24:00: Nedeľné popoludňajšie zasadanie
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Pretože Joseph bol prorok:
• zjavenia a proroci už nie sú záležitosťami minulosti.
• každý z nás má prístup k moci a požehnaniam svätého kňazstva.
• máme chrámové požehnania a obrady, ktoré nás spájajú s Bohom.
• vieme, že manželstvo a rodina sú základnými časťami Božieho plánu pre naše šťastie.
• máme viac než len okno do nebies – samotná brána do večnosti je nám otvorená.
• môžeme mať svedectvo za svedectvom, že Ježiš Kristus je Synom Božím a Spasiteľom sveta.
Celý príhovor si môžete prečítať tu: https://bit.ly/3aAxa2m
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Joseph Smith dostal odpoveď na svoju otázku. Dostali ste aj vy niekedy odpoveď, ktorú ste možno nečakali, ale pomohla vám? 🤔💭
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Joseph Smith videl Boha Otca a Jeho Syna, Ježiša Krista.
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Mladý Joseph Smith našiel opustené miesto, pokľakol a začal Bohu predkladať priania svojho srdca 🙏 V jeho opise toho, čo sa stalo, je veľká sila:

Kategórie

Pin It on Pinterest