Ježiš Kristus a deti

Ježiš Kristus venuje svoj čas deťom. Ukazuje nám, že aj tí “najmenší” sú pre Neho neuveriteľné cenní…

Koho Mormóni uctievajú, Josepha Smitha alebo Ježiša Krista?

Keď členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, Mormóni, často zmieňujú meno Josepha Smitha, zakladateľa Mormónskej Cirkvi (1830), ľudia premýšľajú v akom zmysle ho uctievajú. Uctievajú Mormóni Josepha Smitha? Alebo sú skutočnými kresťanmi tak, ako hovoria,...

Kto sú Mormóni?

Možno máte priateľa alebo poznáte niekoho, kto je Mormón,  nepije alkohol a nefajčí.  Možno ste niekedy videli mormónskych misionárov s čiernymi ceduľkami na hrudi, nesúc titul Starší ten a ten, či sestra tá a tá, spoločne s názvom „Cirkev Ježiša Krista...

Ježiš Kristus a deti

Ježiš Kristus venuje svoj čas deťom. Ukazuje nám, že aj tí “najmenší” sú pre Neho neuveriteľné cenní…

5 novoročných predsavzatí, ktoré vám pomôžu po duchovnej stránke

Prvý deň v roku je to a to je skvelá príležitosť na určité predsavzatie. Nezabúdajte, že duchovný rozvoj je takisto dôležitý.

Emanuel, Kristus, Mesiáš…

Ježiša poznáme pod viacerými menami. Mesiáš, Kristus, Spasiteľ, Vykupiteľ, Alfa a omega, Ja som, Jehova, Jasná ranná hviezda, Knieža pokoja, Dobrý pastier, Chlieb života, Svetlo sveta, Zástupca u Boha, Baránok Boží, Učiteľ, Emanuel, Syn Boží, Pomazaný, Uhoľný kameň,...
Čo príde po láske?

Čo príde po láske?

Tí, ktorí činia nesebecké skutky súcitu a služby sú učeníkmi Ježiša Krista.Láska je podstata evanjelia Ježiša Krista.Robiť veci, ktoré by sám Kristus činil.

„Ako vieš, že ťa milujem?“

„Ako vieš, že ťa milujem?“

Odpoveď na otázku: „Ako vieš, že ťa milujem?“ prekvapila samotného muža, ktorý porozumel, že v malých skutkoch lásky sa skrýva spojenie MILUJEM ŤA!

Deti svetla

Deti svetla

Mládež Cirkvi je zdrojom svetla pre všetkých ľudí hľadajúcich cestu z temnoty ku svetlu. Oni sú deti svetla. Dodajme im iskru, nech mládež svieti!

Projekt služby a koncert v Košiciach

Projekt služby a koncert v Košiciach

Misionári a členovia Cirkvi v Košiciach pri projekte služby a večernom koncerte.Dobrá nálada, duchovné posilnenie a odhodlanie byť tými NAJ akými môžme byť.

Spravodlivý z viery bude žiť

Spravodlivý z viery bude žiť

Viera je viac než presvedčenie.Je to úplná dôvera v Boha sprevádzaná skutkom.„Spravodlivý z viery bude žiť“ znamená, byť vedení našou vierou. Mydlo v akcii!

Dovoľ mi, byť tým milujúcejším

Dovoľ mi, byť tým milujúcejším

Máte tiež ten zámer vyjadriť niekomu obdiv či prejaviť láskavosť?Bojíte sa, že daný jedinec vám vašu láskavosť neoplatí? Dovoľ mi byť, tým milujúcejším!

Ako nájsť ozajstný pokoj a mier?

Ako nájsť ozajstný pokoj a mier?

Hľadáte pokoj vo svojom živote? Nie a nie ho nájsť? Spasiteľ je prameňom ozajstného pokoja, On nám ho núka. Tieto veci vám zaručene prinesú pokoj!

Generálna konferencia v slovenčine

Generálna konferencia v slovenčine

Hovoria prooci po slovensky? Prečo nie, keď majú takých skvelých prekladateľov. Generálna konferencia v slovečine je pre každého bažiaceho po Božom slove!

Svetlo a podobenstvo troch izieb

Svetlo a podobenstvo troch izieb

Boh dáva svetlo všetkým svojim deťom, všetkým národom. Podobenstvo troch izieb ukazuje na viac dostupného svetla. Koľko svetla vyžarujete? Získajte ho viac

Božia láska nepozná výnimky

Božia láska nepozná výnimky

Existujú výnimky z pravidla Božej lásky? NIE! Boh, nás Nebeský Otec miluje všetky svoje deti. Prijmime jeho lásku. On nepozná výnimky. On miluje všetkých!

Facebook

Poďte Svätí
Poďte Svätí
Príručka "Poď, nasleduj Ma" nás tento týždeň prevedie ďalšími príbehmi z Knihy Mormonovej. Dočítame sa o plavbe 🌊 do zasľúbenej zeme, a Liahone, 🧭 kompase, ktorý funguje na základe viery.
Poďte Svätí
Poďte SvätíPoďte Svätí is feeling loved.
Naša radosť bude umocnená, keď sa o kúsok nášho srdca podelíme 🤗
Poďte Svätí
Poďte SvätíPoďte Svätí is feeling glad.
Tento týždeň študujeme v príručke "Poď, nasleduj ma" o strome života🌳, ktorý predstavuje Božiu lásku 🤗
Poďte Svätí
Poďte SvätíPoďte Svätí is feeling alive.
Mrazivá zima sa niekde iba len začala ale nádherné skvosty prírody je možno zhliadnuť na každom kroku zimnej krajiny. 🧤👀

Máte aj vy nejakú fotku zimnej prírody🤳❄️⛄️, v ktorej vidíte Pánovu ruku? Ak hej, napíšte nám 😉
Poďte Svätí
Poďte Svätí
https://podtesvati.sk/uncategorized/jezis-a-deti/ „Vtedy prinášali k Nemu deti, aby kládol ruky na ne a modlil sa. Ale učeníci im dohovárali.Ježiš však riekol: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské. I skladal ruky na ne a odišiel odtiaľ.“ (Matúš 19:13-15) Ježiš Kristus ukázal, že aj cenna duší " tých najmenších" je pre Neho obrovská. Prečítajte si viac o vzťahu Ježiša s deťmi a o tom, prečo sme vlastne deťmi všetci.

Kategórie

Pin It on Pinterest