Slovo múdrosti – Ako išlo 18 kilo dole!

Jana, milovníčka čokolády, sa rozhodla žiť Slovo múdrosti v plnosti. Už žiadne prepchávanie sa ale nasledovanie zákona zdravia. Kulturistka z nej síce nie je, ale 18 kilo je fuč.

Obeta v rodinnom živote

Ak sa obetujeme jeden pre druhého, môžeme porozumieť Toho, kto sa nekonečne obetoval pre nás. Obeta posvätí nás a naše vzťahy.

Facebook

Poďte Svätí
Poďte SvätíPoďte Svätí is feeling loved.
https://podtesvati.sk/viera/viem-ze-jezis-kristus-je-moj-spasitel/

Viem, že Ježiš Kristus je mojim Spasiteľom. Dokonca mám o tom aj dôkaz. Dôkaz, ktorý získa každý, kto padne na kolená so srdcom zlomeným a duchom skrúšeným, často aj s mnohými slzami a nárekom, a bude prosiť o odpustenie svojich hriechov či o pomoc vo svojich skúškach a trápeniach v mene Ježiša Krista, Spasiteľa sveta. A vtedy bude cítiť, že On už za hriechy zaplatil. Utrpenie zažil a dokonale mu rozumie a vie pomôcť v akejkoľvek situácii. Jednoducho vďaka Nemu bude cítiť dokonalý pokoj v srdci.

„ A on pôjde trpiac bolesti a strasti, a pokušenia všetkého druhu, a to sa stane, aby sa naplnilo slovo, ktoré hovorí, že na seba vezme bolesti a choroby ľudu svojho. A vezme na seba smrť, aby mohol uvolniť putá smrti, ktoré spútavajú ľud jeho, a vezme na seba ich slabosti, aby vnútro jeho mohlo byť naplnené milosrdenstvom podľa tela, aby poznal podľa tela, ako pomôcť ľudu svojmu podľa ich slabosti.“ (Alma 7:11-12)
Poďte Svätí
Poďte SvätíPoďte Svätí is feeling thankful.
Je to Spasiteľ, kto zaplatil cenu za naše hriechy a priestupky a očistil ich pod podmienkou nášho pokánia. Je to Spasiteľ, kto nás zachránil od fyzickej a duchovnej smrti
Poďte Svätí
Poďte Svätí
S Bohom je všetko možné 😊
Nielen počas Veľkej noci ale vždy. Vždy!
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Nebeský Otec pozná naše skúšky a pomôže nám ich prekonať. Dôverujte mu. 😉
Poďte Svätí
Poďte Svätí
Tak kedy to bude? Chrám v Budapešti? 🤔😊

Kategórie

Pin It on Pinterest