Chrámy- krásne budovy alebo aj niečo viac?

Chrámy- krásne budovy alebo aj niečo viac?

V nedeľu sa členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní stretávajú v cirkevnej budove, kde prebieha bohoslužba. Túto budovu môžeme prirovnať ku kostolom rôznych ďalších kresťanských cirkví. Hlavným bodom bohoslužby je večera Pána, ktorou si pripomíname obeť...
Aký je charakter Boha? Je to dokonalý rodič!

Aký je charakter Boha? Je to dokonalý rodič!

Náš Duchovný Otec Vedieť aký je Boh je cenná vec. Prečo? Pretože, keď poznávame Boha, zároveň sa učíme o nás samotných. On je otcom našich duchov a chce aby sme Ho vyhľadávali, poznali Ho a milovali Ho. Sme Jeho doslovnými duchovnými potomkami. Sme jeho milovanými...

Pin It on Pinterest