David O. McKay

Je skvelé mať starého dobrého Mikuláša v našich srdciach a domovoch, či už vstúpi dverami alebo sa pretisne komínom na Štedrý večer. Priniesť radosť druhým bez očakávania uznania, pochvaly je chválihodná cnosť.

Starý dobrý Mikuláš nie je už veky medzi nami ale tá radosť, ktorú zažíval pri konaní dobra je dnes zdieľaná miliónmi, ktorí sa učia, že skutočné šťastie prichádza iba vtedy, keď robíme ostatných šťastnými – použitie Spasiteľovej náuky stratenia vlastného života a jeho opätovného nájdenia. V krátkosti je Duch Vianoc Kristovým Duchom, ktorý rozjasňuje  naše srdcia v súrodeneckej láske a priateľstve a nabáda nás k láskavým skutkom služby.

Boyd K. Packer

Musím zdôrazniť, že s týmto dobre-kŕmeným džentlmenom v červenom plášti a s bielou bradou sa vôbec nesporím. Bol ku mne tak štedrý, keď som bol chlapcom a naša rodina vždy očakáva jeho návštevu v našom domove. Všetky tieto odkazy na Vianoce sú vhodné a dobré, a všetky sú pre deti – teda, okrem imela, ako sa domnievam.

John A. Widtsoe

Sú ľudia, ktorí namietajú ohľadne Santu, pretože vravia, že neexistuje! Takýto ľudia potrebujú okuliare, aby videli, že Santa Claus je symbol, symbol lásky a radosti Vianoc, symbol ducha Vianoc. V krajine, kde som sa narodil Santa nebol, ale malá koza bola pošťuchnutá do izby. Niesla na sebe upevnený košík hračiek a darčekov. Vianočného ducha, ktorý táto koza so sebou priniesla a ktorého sama symbolizovala znamenal pre mňa veľmi veľa.

Howard W. Hunter

Za čo sa považujú Vianoce dnes? Tradície o Santa Clausovi, vianočnom stromčeku, imela či dávania si darčekov všetky vyjadrujú deň, ktorý oslavujeme, ale skutočný duch Vianoc je ukrytý hlbšie ako tieto zvyky. Nájdeme ho v živote Spasiteľa, v Jeho náukách a v jeho zmiernej obeti – čo sa stáva našim dedictvom.

Jeffrey R. Holland

Spomienka na prvé Vianoce by priniesla Santa Clausa,Frostyho a Rudolfa – a oni sú vitaní. Ale najprv tu bola malá rodinka, bez hračiek, stromčekov či ozdôb. Rodinka s bábätkom – a tak začali Vianoce.

Ezra Taft Benson

Keď som bol ešte chlapcom, chodievali sme po vianočný stromček do neďalekého údolia. Vždy som sa pritom snažil nájsť taký stromček, ktorý by sa dotýkal až stropu. Aj keď sme dostali nie veľa darčekov, naše pančuchy na vianočné darčeky boli vždy naplnené ovocím, orieškami a sladkosťami, navyše Santa nechal vždy niečo naviac. Ako väčšina detí sme sa nemohli dočkať Vianoc – no teda až do doby, keď sme Santov kostým našli na spodku kufra starej dodávky. Neočakávane vyšla pravda najavo. Potom sme vedeli prečo náš otec vždy pracoval počas sviatočného štedrého dňa.

Ardeth G. Kapp

Naša rodina sa dohodla na tradícii. Každý Štedrý večer sme sa stretli všetci okolo stromčeka so svetielkami tu a tam a s ohníkom v krbe sme sa znova spýtali tú istú otázku: „Budeme veriť na Ježiška ešte jeden ďalší rok?“ – a nie iba na tradíciu z detstva o Santovi a jeho soboch, ale omnoho dôležitejšie, veriť v posolstvo narodenia Spasiteľa, Ježiša Krista, ktorého narodenie oslavujeme.

 

Tento článok bol pôvodne publikovaný na ldsliving.com, pod názvom “5 Ways to Help You Stop Comparing Yourself to Others”  (http://www.ldsliving.com/What-Prophets-Have-Said-About-Santa-Claus/s/77397)

[Slovak] ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company

 

The following two tabs change content below.
Vo všetkom hľadám to dobré, aj keď by to mala byť iba štipka dobra. Sme strojcami vlastného šťastia ale v mnohom nám pomôže Boh, a kto vie, možno všetkých dobrých ľudí k nám posiela práve On.