Prečo je Kniha Mormonova tak významnou súčásťou Znovuzriadenia?

Kniha Mormonova je symbolom a dôkazom Znovuzriadenia Evanjelia Ježiša Krista. Stačí si ju vziať do rúk, investovať čas do jej prečítania a poznáte to aj vy!

Read More