Prameň všetkých požehnaní – ešte tečie

„Ale ten prameň stále tečie,“ sú slová nádeje, ktorá poskytla istá mladá dáma Robertovi Robinsonovi, ktorý napísal pieseň Prameni všetkých požehnaní.

Read More