Palivo, ktoré poháňa naše životy sa volá modlitba

Palivo pre život človeka? Super jedlo, ktoré na určitú dobu zasýti alebo modlitba, ktorej úžitok nemá konca a činí náš osobný pokrok možným? #modlitba

Read More