Meditácia ako súčasť evenjelia: Pán nám prikázal odpočinúť si (3.časť)

Množstvo aktivít členov Cirkvi Ježiša Krista sa môže zdať ako nezvládnuteľný zoznam úloh. Koľko však týchto aktivít je úžasnou príležitosťou duchovne si oddýchnuť?

Read More