Katolícky profesor: Kniha Mormonova je zázračný text

Katolícky profesor Webb a jeho štúdium mormonizmu. Hovorí, že Kniha Mormonova je naplnená svedectvami o Ježišovi Kristovi. Čítajte túto knihu tiež!

Read More