10 Vlastností Ježiša Krista a ako ich rozvinúť?

Vďaka Božiemu písmu poznáme charakterové vlastnosti Ježiša Krista. Chceme sa mu podobať a nasledovať ho. Tu je 10 vlastností Ježiša Krista s návrhmi ako ich rozvinúť.

Read More