Vytrvať do konca

Vytrvať do konca – evanjelium Ježiša Krista je náš životný štýl