To, čo Pán od nás skutočne požaduje, sú naše srdcia

To, čo Pán od nás skutočne požaduje, sú naše srdcia