Kto z vás je bez hriechu.nech prvý hodí do nej kameň!

Kto z vás je bez hriechu.nech prvý hodí do nej kameň!