ím čistejšou sa naša duša stane, tým viac svetla bude vyžarovať z našich tvárí