Čo, prečo a ako evanjelia? Náuka, zásada, činy?

Náuka, zásada alebo jej použitie? Kiež sa vám podarí, rovnako ako mne, prehĺbiť vaše porozumenie, vďačnosť a odhodlanie nasledovať Krista.

Read More