Aj tanec a dobrá zábava patria k životu v Cirkvi Ježiša Krista

Tanec a dobrá zábava patrí k životu v Cirkvi Ježiša Krista. Je skvelé byť jej súčasťou a žiť životom, ktorý je plný Božích požehnaní.

Read More