Vytrvať až do konca – Večerný Beh Nitrou

Náš životný štýl je zložený v neustálom opakovaní 5 vecí, tak môžeme vytrvať verne vo viere v Ježiša Krista a tešiť sa mnohým požehnaniam v našich životoch

Read More