Buďte svetlom sveta aj tento rok – 24 spôsobmi. Počas 24 dní.

Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Rovnako ako Kristus, môžeme priniesť svetlo do sveta iba malým činom láskavosti. Vyzvite sa za tieto 24 dní!

Read More