Návrat na Slovensko – rozhovor s Devinom

Arizona a Slovensko, dve srdcovky Devina, bývalého misionára na Slovensku, dnes študenta biochémie v Idahu. Aké boli jeho dva mesiace v druhej domovine?

Read More