Meditácia ako súčasť evanjelia: Modlitba – skutočný rozhovor s Bohom (4. časť)

Modlitba môžeme byť perfektnou formou meditácie pokiaľ sa naučíme viesť rozhovor s naším Otcom v nebi.

Read More