Ako sa delíme o Spasiteľovu lásku počas Vianoc

Delíme sa o Jeho lásku s ľudmi? Ježiš pomáhal chorým, chudobným a potrebným. To isté môžem aj ja! A to isté aj ty … veď sme členmi Jeho Cirkvi.

Read More