Kresťanské vlastnosti – dajte si ciele do nového roku

Zoceľme sa do nového roka tým, že budeme na sebe pracovať. Stanovme si duchovné ciele a rozvíjajme kresťanské vlastnosti.

Read More