Som príliš…..Bože, kiež by si ma aspoň krásnou urobil

Prijatie seba je prvým krokom. Sebaobľúbenie definuje, ako šťastne žijeme náš život. Boh nám môže určite pomôcť prijať, kto sme.

Read More