Keď misionári stretli Johnnyho Deppa a dali mu Knihu Mormonovu

Kniha Mormon je Božie slovo. Dokonca aj slávni ľudia to potrebujú.

Read More