Sion v našich srdciach a domovoch – Apoštol Cook v Prahe

Starší Cook navštívil kôl Praha, kde hovoril o dôležitosti budovania Sionu v našich srdciach a domovoch. Kiež sa jeho požehnanie naplní podľa našej viery.

Read More