Živá Cirkev – je skvelé byť jej súčasťou

Živá Cirkev je pre mňa dôkazom toho, že Bohu záleží na nás, jeho deťoch. Je skvelé byť zapálený do evanjelia Ježiša Krista.

Read More