Čím viac práce, tým viac radosti

Čím viac práce, tým viac radosti