pozvanie na generálnu konferenciu

pozvanie na generálnu konferenciu