Ježiš vyučuje

Ježiš vyučuje svojich verných, tiež mu kládli otázky.