Polygamia teda mnohoženstvo a mormoni

Mnohoženstvo patrilo k najnáročnejším aspektom Znovuzriadenia. Bola to skúška viery. Kultúrne a právne normy prekročené.

Read More