Príroda je len jedna – a my sme jej správcovia

Príroda je len jedna. Boh, jej Stvoriteľ nám dal túto zem na starosti. Sme jej správcovia, a tak ju spravujme v láske a úctivosti.

Read More