Emócie a logika. Ktoré z nich ovplyvňuje Duch Svätý viac?

Duch svätý viac pocity alebo logiku? Môže to byť tak, že ovplyvňuje oboje naraz spôsobom jemu vlastným. Duch nás učí novému aj skrze pocity.

Read More