Obeta v rodinnom živote

Ak sa obetujeme jeden pre druhého, môžeme porozumieť Toho, kto sa nekonečne obetoval pre nás. Obeta posvätí nás a naše vzťahy.

Read More