Jednota a láska prináša rast

Jednota a láska prináša radosť a šťastie do života a umožňuje pokrok v našom osobnostnom živote. Aj takéto bolo jedno z posolstiev na okrskovej konferencii.

Read More