Michal a starý diakon – príbeh žijúcej biblie

Michal našiel vieru v Krista počas vysokej školy. Prisadnutie si starého diakona k Michalovi naučilo ľudí v kostole oveľa viac ako naplánovaná kázeň.

Read More